Місія

Наша місія – розвиток територіальних громад і гармонізація потреб людей та довкілля України шляхом сприяння створенню та реалізації ефективної політики сталого розвитку на місцях.

Головні цілі ICDU – покращити управління громадами та землями; посилити спроможність громад самостійно вирішувати екологічні проблеми та бути економічно ефективними, впроваджуючи екологічно безпечні практики землекористування та інші природоохоронні заходи. Ми також активно залучаємо громадськість та всіх зацікавлених осіб до процесу прийняття рішень та розробки місцевих політик і прагнемо забезпечити сталість отриманих результатів.

 

Наші принципи

  • Всебічний аналіз та верифікація
  • Сталість результатів
  • Економічна ефективність
  • Соціальна орієнтованість
  • Збереження дикої природи

 

Підходи та інструменти

  • Власні та міжнародні методики обліку парникових газів
  • Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження
  • Методи дистанційного зондування поверхні Землі (ДЗЗ)
  • ГІС-технології
  • Плани сталого управління та бізнес-плани