Хто ми

Інститут розвитку територіальних громад (ICDU) зареєстрований в червні 2004 року як правонаступник Програми місцевих екологічний дій в Україні (МЕП), фінансованої USAID. За час свого існування ми здійснили низку великих та малих проектів на території України, що охоплювали теми стратегічного розвитку та мобілізації ресурсів територіальних громад, залучення інвестицій в сільську місцевість та формування політик на вирішення місцевих екологічних проблем.

Ми вперше в Україні адаптували та застосували такі нові підходи до роботи з громадами, як Екологічні плани дій, модель мобілізації ресурсів громад та модель «банку громадського часу». З 2007 року, продовжуючи спиратись на роботу з громадами, команда ICDU бере участь у міжнародних проектах, що спрямовані на проблеми зміни клімату, серед яких є оцінка запасів вуглецю в екосистемах та обліку викидів парникових газів, адаптація та пом’якшення змін клімату, відновлення земель.

Досвід роботи з місцевими громадами дозволяє нам розробляти та реалізовувати проекти, які враховують соціальні наслідки природоохоронних дій, а залучення бізнес можливостей  – як, наприклад, виробництво біомаси – сприяє росту прибутковості територій, розвитку громад та забезпечує подальше використання екологічно дружніх практик землекористування місцевим населенням.