Луганськ: адаптація сільського господарства до змін клімату

25 квітня 2012 р у Луганську пройшла перша зустріч робочої групи з підготовки Програми адаптації ведення сільського господарства Луганської області до прогнозованих змін агрокліматичних показників на період 2013-2020 рр.

Матеріали світової статистики показують, що сьогодні зміна клімату на планеті співпадає з періодом наростання продовольчого дефіциту в світовій спільноті. Україна має шанс стати одним із провідних поставників сільськогосподарської продукції за умови врахування кліматичних змін у розміщенні посівних площ сільськогосподарських культур та адаптації рослинництва до цих змін. Це дозволить найбільш ефективно використовувати природні ресурси в нових кліматичних умовах, добитися стійкого зростання величини та якості урожаю, підвищити віддачу сировинних, енергетичних і трудових ресурсів.

Заходи, пропоновані в Програмі, базуються на результатах аналітичної роботи експертів-кліматологів, проведеної для Луганської області у 2012 році. Аналітичні звіти містять дані, які створюють основу для сценарію можливих кліматичних змін та формування самої Програми адаптації. Для ознайомлення зі звітами – С.В. Краковська «Розробка методики, алгоритмів та програмних заходів щодо отримання кількісного сценарію можливих кліматичних змін у Луганській області до 2050 року на основі даних регіональних чисельних моделей клімату» та А.М. Польовий «Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність сільськогосподарських культур і природної рослинності та розробка рекомендацій щодо адаптації до цих змін» – відвідайте сторінку з нашими публікаціями.

Програма адаптації для Луганської області розробляється представниками місцевих науковців та місцевої влади та експертами Інституту розвитку територіальних громад в рамках проекту «Степове біорізноманіття» .