Затверджено методики оцінки викидів N2O

В червні 2013 року Державне агентство екологічних інвестицій України затвердило дві методики для оцінки викидів закису азоту (N2O)  з мінеральних та органічних (торфових) ґрунтів. Методики були розроблені Олександром Микитюком та Анатолієм Польовим в рамках діяльності ICDU з розробки методів оцінки викидів парникових газів. Під час роботи над методиками автори керувались досвідом США, Австралії та Нової Зеландії у підготовці національних кадастрів обліку парникових газів для сектора LULUCF. Основний принцип двох методик – підрахунок викидів закису азоту (N2O) на одиницю земною поверхні, яка еквівалентна одному пікселю космічного знімку. Обидві методики базуються на спеціально розроблених моделях викидів закису азоту з мінеральних та органічних ґрунтів  та використовують багатоспектральні космічні знімки, мапи, польові та статистичні данні в якості джерел вхідних даних для розрахунку викидів N2O.

Будь-ласка, відвідайте сторінку Розробка методик обліку парникових газів для ознайомлення з Power Point презентацією алгоритму обрахунку викидів N2O з мінеральних та органічних (торфових) ґрунтів.