Демонстрація моделі відновлення с/г торфових земель на 3,000 га в межах осушувальної системи «Смолянка»

2013-2014

Цей проект є складовою частиною Проекту Європейської комісії – Програми розвитку ООН в Україні «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ», що має на меті підтримку заходів з пом’якшення та адаптації до зміни клімату в Україні.  Двома основними напрямками діяльності проекту «Збереження та стале використання торфовищ» є:

  1. Посилення національної системи обліку викидів парникових газів в Україні в секторі землекористування/зміни землекористування/лісів (LULUCF), в частині обліку викидів з органічних ґрунтів; та
  2. Розробка та пілотна реалізація практичного підходу  з перетворення деградованих сільськогосподарських торфових земель на напівприродні екосистеми, які мають високу цінність для місцевих громад і збереження біорізноманіття.

Діяльність проекту в Україні зосереджена на деградованих торфовищах Чернігівської області, що входять до складу меліоративної системи «Смолянка».

В рамках цього масштабного проекту, ІCDU відповідає за:

  • Відбір земельних ділянок та пілотних громад в межах меліоративної системи «Смолянка» Ніжинського району Чернігівської області загальною площею 3,000 гектари
  • Розробку соціально-економічної моделі відновлення деградованих торфових земель, що базуватиметься на потребах місцевих землекористувачів і потребах проекту з відновлення екосистем та зменшення викидів парникових газів
  • Роботу з пілотними громадами для створення підґрунтя для здійснення моделі
  • Створення бази геоданих  в ГІС-форматі для потреб відновлення гідрологічного режиму на деградованих торфовищах

Інструменти проекту

У своїй роботі за компонентом, ICDU використовуватиме такі основні інструменти:

  • План відновлення та сталого управління територією
  • План відновлення гідрологічного режиму території
  • Бізнес-план підприємства
  • ГІС-база геоданих

Партнери

Відповідальним виконавцем проекту «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ» виступає Державне агентство екологічних інвестицій за партнерської підтримки Програми розвитку ООН в Україні та місцевих органів влади та самоврядування Ніжинського району Чернігівської області. Проект здійснюється за фінансової підтримки Європейської Комісії.

 

Проекти