Скорочення викидів парникових газів шляхом відновлення та сталого управління торфовими болотами України

2009-2012

Торфові болота відіграють важливу роль у балансі вуглецю на планеті. Природні торфовища акумулюють вуглець, у той час як осушені вивільнюють його у значній кількості і таким чином помітно посилюють ефект парникових газів. Викиди вуглецю з осушених торфовищ Українського Полісся є доволі помітними на світовій мапі. Проект по відновленню меліорованих і деградованих торфовищ Українського Полісся мав на меті приєднатись до зусиль щодо скорочення викидів парникових газів та збільшити біорізномініття у Східній Європі. Така масштабна та довготермінова робота з відновлення торфовищ у сталий та соціально орієнтований спосіб також має потенціал для застосування на будь-яких інших торфовищах світу.

Основні напрями діяльності

 • Відновлення торфовищ площею не менше 20,000 га шляхом підняття рівня води
 • Включення відновлених торфовищ до складу природоохоронних територій
 • Створення системи моніторингу та обліку викидів парникових газів з відновлених торфовищ
 • Підвищення прибутковості відновлених земель
 • Забезпечення довготермінового управління торфовищами та залучення місцевих громад за допомогою менеджмент планів та вуглецевих проектів
 • Навчання українських спеціалістів з ботаніки, меліоративної інженерії та інших дотичних дисциплін особливостям та технікам відновлення торфовищ та обліку викидів парникових газів

Інструменти проекту

В рамках проекту командою ICDU були розроблені унікальні інструменти, що допомагають прогнозувати зміни у середовищі та підраховувати викиди парникових газів, а саме:

 • Алгоритм методики обліку викидів парникових газів (СО2 і СН4) з органічних ґрунтів
 • Просторова гідрогеологічна модель з використанням ГІС-технологій для прогнозування змін у рівні ґрунтових вод на торфовищах
 • Бази геоданих для кожної ділянки
 • Методика картування рослинності з використанням мультиспектральних космічних знімків.

ICDU також відповідав за розробку стратегії моніторингу, менеджмент-планів, PDD для вуглецевих проектів та бізнес-моделей та впровадження заходів для отримання прибутку в місцевих громадах.

Партнери

Інститут розвитку територіальних громад був субконтрактером у проекті, що впроваджувався Українським товариством охорони птахів (USPB – BirdLife Ukraine) у партнерстві із Королівським товариством охорони птахів (RSPB, Велика Британія) та Фундацією Міхаеля Зуккова (Німеччина). Проект фінансувався урядом Федеративної Республіки Німеччина через Німецький банк реконструкції та розвитку ( KfW Entwicklungsbank) у рамках міжнародної ініціативи щодо адаптації до змін клімату Міністерства довкілля, збереження природних ресурсів та ядерної безпеки (BMU, Німеччина). Проект впроваджувався за підтримки Міністерства навколишнього середовища України та Національного агенства екологічних інвестицій.


Особливості проекту

 • Широке застосування ГІС-технологій
 • Методів дистанційного зондування поверхні Землі