Публікації

Соціально-економічна модель для реабілітації торфовищ на приватних і комунальних землях. Технічний звіт

У рамках проекту “Демонстрація моделі відновлення с/г торфових земель на 3,000 га в межах осушувальної системи “Смолянка” розроблено соціально-економічну модель для успішної роботи з власниками та орендарями земель різної форми власності під час відновлювальних заходів на торфовищах Чернігівської області. Звіт містить теоретичний концепт соціально-економічної моделі для проектів зі зменшення викидів парникових газів і відновлення екосистем та практичну компоненту на основі обговорень моделі з зацікавленими сторонами.

Розробка плану адаптації землекористування до прогнозованих змін клімату в трьох пілотних господарствах Луганської області. Технічний звіт

У рамках проекту «Степове біорізноманіття» проведені оціночні роботи для трьох фермерських господарств Луганської області. Роботи включали оцінку поточного стану ґрунтів і динаміки процесу їх дегуміфікації, а також аналіз змін умов вегетації рослин та їх продуктивності. За результатами оцінки були надані рекомендації щодо технології вирощування окремих с/г культур і зміни характеру землекористування на орних землях господарств з метою збереження та відновлення їхньої родючості з урахуванням очікуваних змін клімату.

Розробка Програми адаптації сільського господарства Луганської області до прогнозованих змін клімату. Технічний звіт

У звіті представлено рекомендації стосовно формування стратегії адаптації сільського господарства області до зміни клімату, наведено опис прогнозованих змін кліматичних та агрокліматичних параметрів області та проаналізовано поточний стан орних земель Луганщини стосовно ризику водної ерозії ґрунтів і динаміки втрат гумусу за період 1989 – 2009, із прогнозом до 2030 року. Звіт також містить матеріали до Програми, в яких описані запропоновані інституційні, організаційні, технологічні, фінансові та інформаційні заходи.

Сучасні тенденції обов’язкових і добровільних вуглецевих ринків. Технічний звіт

Микитюк О.Ю.,2013. Технічний звіт містить огляд сучасних тенденцій на обов’язкових і добровільних  вуглецевих ринках, що можуть вплинути на торгівлю скороченнями викидів, отриманих вуглецевим проектом на збіднених орних землях Луганської області в рамках проекту «Степове біорізноманіття». За результатами огляду рекомендовано зорієнтувати проект на добровільний ринок за схемою Золотого стандарту (The Gold Standard), критерії та процедуру якого наведено в одному з розділів звіту.

Адаптація та модифікація моделі кругообігу вуглецю ROTHC для Луганського регіону

Мульова Д.В., Польовий А.М., 2012.  Підготовка вуглецевого проекту зі зменшення викидів парникових газів з сільськогосподарських угідь відповідно до методики VM0017. Adoption of Sustainable Agriculture Land Management, v 1.0 потребує адаптації ROTHC-моделі до місцевих умов. З цією метою автори звіту ввели у алгоритм моделі нові системи рівнянь для розрахунку  врожайності рослинних залишків с/г культур, їх розподілу по місяцях вегетації, розрахунку випаровування з відкритої поверхні, моделювання балансу гумусу в ґрунті та інші розрахунки та рівняння.

Сторiнка 1 з 41234