Андрій Аксьом

Спеціаліст в області ГІС та ДЗЗ

Освіта

Отримав середню освіту у Київському геолого-розвідувальному технікумі за спеціальністю “Буріння свердловин на тверді корисні копалини та воду” та вищу освіту у Київському Національному університеті ім.Т. Шевченка за спеціальністю “Бакалавр геології” і “Магістр гідрогеології, викладач” (2012). Приділяючи особливу увагу обробці даних дистанційного зондування Землі, Андрій додатково пройшов навчання на сертифікаційних курсах “Введення в Erdas Imagine 10.0″, “Обробка знімків в Erdas Imagine 2011″ та “Тематична обробка мультиспектральних знімків в Erdas Imagine 2011″.

Професійний досвід

Працював у відділі геоекології та пошукових досліджень Інституту геологічних наук НАН України з 2006 по 2008р. Протягом 2006 – 2012 років брав участь у 4 проектах в області геоінформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). До команди ICDU приєднався у 2010 році.

Основні напрямки діяльності

  • Розробка та створення просторових баз даних в середовищах ArcInfo, MapInfo; адаптація та інтеграція різнопланових просторових даних в середовище ГІС; створення цифрових карт на основі векторизації твердих копій карт, із використанням космічних знімків та шляхом геокодування інформації на основі даних GPS;
  • Обробка мультиспектральних космічних знімків в середовищі Erdas Imagine: ортотрансформування, мозаїціюваня, атмосферна корекція, керована та некерована класифікація та розрахунок різноманітних індексів;
  • ГІС аналіз та просторове моделювання (ArcInfo: модулі Spatial Analyst та 3D Analyst). Створення різноманітних дискретних поверхонь – рельефу, розподілу екологічних, геологічних, економічних та інших чисельних показників у просторі;
  • Розробка та створення просторових гідрогеологічних моделей в середовищі Processing Modflow for Windows 5.3.3 та організація експорту-імпорту в ArcInfo;
  • Проведення георадарних досліджень, інтеграція польових георадарних даних в середовище ГІС;
  • Розробка та оформлення презентаційних матеріалів, підготовка макетів карт, схем до стандартного та широкоформатного кольорового друку на принтерах та плотерах.

 Участь у проектах

  • «Демонстрація моделі відновлення сільськогосподарських торфових земель на 3,000 га  в межах осушувальної системи «Смолянка», північ України», 2013-2014
  • «Скорочення викидів парникових газів шляхом відновлення та сталого управління торфовими болотами Україні», 2009-2012