Дослідження ефективності бізнесів, що пов’язані з використанням природних ресурсів

ICDU здійснює аналіз вже існуючих бізнесів, що використовують природні ресурси, з позиції:

  • Практик землекористування, що використовуються для отримання прибутку
  • Наявних ресурсів  (природні, людські, наявна інфраструктура, тощо)
  • Прогнозованих змін клімату

Результатом оцінки можуть бути чіткі рекомендації щодо запровадження конкретних сучасних і екологічно-дружніх практик землекористування та необхідних кроків для адаптації до прогнозованих змін клімату. За домовленістю, після дослідження ефективності може бути розроблений бізнес-план для обраної території чи об’єкту та пошук інвестицій для цього реалізації (див. послугу «Розробка бізнес-моделей для природоохоронних заходів чи територій»).

Послуга може бути корисною як окремим фермам чи сільським кооперативам, мисливським та лісовим господарствам, так і об’єктам природо-заповідного фонду, в яких дозволена діяльність з метою отримання прибутку (заказники, природні парки, заповідники тощо).

Географія надання послуги: Україна, Молдова, Білорусь та інші країни СНД.

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.