Розробка вуглецевих проектів

ICDU здійснює весь проектний цикл вуглецевих проектів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів за схемою зелених інвестицій, проектів спільного впровадження та проектів для добровільного вуглецевого ринку.

На початковій стадії виконується аналіз сфери діяльності бізнес-проекту замовника з точки зору можливості здійснення міжнародної торгівлі одиницями встановленої кількості викидів ПГ. Також здійснюється попередній аналіз потенціалу скорочення викидів ПГ внаслідок реалізації інвестиційного проекту. Подальші кроки включають розробку ідеї проекту (PIN) та проектно-технічної документації (PDD), отримання всіх необхідних листів-підтримок, повторну перевірку проектно-технічної документації залученою незалежною агенцією та реєстрацію проекту у відповідному державному органі.

Після завершення підготовчого етапу, розпочинається впровадження проекту та моніторинг викидів ПГ, під час якого ICDU використовує міжнародно визнані методики обліку ПГ, методи дистанційного зондування Землі, ГІС-технології та бази геоданих.

Заключною стадією є верифікація отриманих скорочень викидів ПГ, що здійснюється залученою незалежною агенцією. За результатами верифікації здійснюється  випуск одиниць встановленої кількості викидів ПГ для торгівлі на регламентованому та добровільному вуглецевих ринках (вуглецевий фонд).

Вуглецеві проекти, що розроблені ICDU:

  • Проект для 20,000 га осушених торфовищ, які знаходяться у приватної та муніципальної власності, у Чернігівській області/ у рамках проекту “Відновлення торфовищ”
  • Проект для 20,000 деградованих земель, що знаходяться у приватній власності, у Луганській області для реєстрації за схемою “Золотий Стандарт”/ у рамках проекту “Степове біорізноманіття”
  • Проект із заміни традиційних видів палива на альтернативні для теплогенеруючих підприємств у Чернігівській області/ у рамках проекту “Відновлення торфовищ”
  • Проект із заміни традиційних видів палива на альтернативні для теплогенеруючих підприємств у Луганській області/ у рамках проекту “Степове біорізноманіття”

Інститут розвитку територіальних громад (ICDU) є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.