Розробка методик обліку парникових газів

Наявний науковий ресурс та напрацювання дозволяють ICDU розробляти методики для обліку парникових газів, оцінки запасів вуглецю в обраній екосистемі.

Методика може бути розроблена за заданими замовником параметрами:

  • для певної кліматичної зони України (наприклад: степ, Полісся)
  • для певного природного об’єкту (наприклад, торфовища, пасовища)
  • або з врахуванням певного періоду спостереження за змінами  (за 10 або 25, чи 50 років), тощо

Складовою частиною таких методик є прогнозні моделі розрахунків скорочення викидів парникових газів. Такі моделі дозволяють доволі точно передбачити зміну  рівня викидів парникових газів (ПГ), оскільки в основі мають математичний принцип аналізу та підрахунків. Вони є корисними для уточнення цілей проекту щодо скорочення викидів ПГ та оцінки того, наскільки визначені умовами проекту параметри відповідають можливостям їх здійснити на певній території чи об’єкті.

Методики розробляються відповідно до прийнятих стандартів та рекомендацій,  узгоджуються з іншими розробленими методиками та проходять відповідну перевірку та реєстрацію. Розроблені методики можуть бути як частиною міжнародних систем обліку, що розробляються профільними міжнародними організаціями (IPCC, IMCG, VCS), так і національної системи обліку парникових газів завдяки партнерству з Державним агентством екологічних інвестицій України.

Прикладом методик, розроблених ICDU, є методики оцінки викидів закису азоту з мінеральних та торфових ґрунтів, які були затверджені Державним агентством екологічних інвестицій.

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.