Моніторинг та облік викидів парникових газів

ICDU володіє технічними та інтелектуальними ресурсами для здійснення обліку парникових газів та спостереженням за їх поведінкою. Наявні дані супутникової зйомки, аналіз даних дистанційного зондування земної поверхні, застосування геоінформаційних технологій (ГІС) дозволяють здійснювати облік за такими параметрами як склад/зміна складу рослинної поверхні та рівень ґрунтових вод (діяльність можлива як у вигляді глобальних досліджень у масштабах країни, так і у окремих регіонах та невеликих територіях).

Основні інструменти, що використовуються для моніторингу та обліку ПГ:

  • Розробка та ведення баз геоданих (включають дані дистанційного зондування Землі, готові мапи, космічні знімки, дані GPS)
  • ГІС-моделі для просторового аналізу та прогнозування

Прикладом інструментів, які ми використовуємо для обліку ПГ в екосистемах, слугують розроблені нами мапи рослинності, які дозволяють оперативно оцінити видовий склад обраної території та підрахувати емісії, що генеруються рослинами:

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.