Стратегії адаптації у секторі землекористування

Послуга включає здійснення прогнозів зміни клімату для обраних територій та розробку стратегій та планів адаптації до змін, що очікуються.

Послуга орієнтована на користувачів земельних ресурсів, потенційних інвесторів у сільське та лісове господарство. Вона надає можливість:

 

  • Здійснити прогноз продуктивності сільськогосподарських угідь як для більших за площею територій, так і в межах окремих сільськогосподарських угідь (точне землеробство)
  •  Визначити економічно та екологічно ефективні шляхи пристосування до змін, що очікуються

Переваги для землекористувачів, які можливі при застосуванні геоінформаційних технологій у плануванні:

  • Оцінка стану продуктивності сільськогосподарських культур
  • Оптимізація витратних матеріалів
  • Оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля

Прогнозне планування важливе на етапі  вибору місця ведення сільськогосподарської діяльності, оскільки дозволяє, беручи до уваги прогнози у зміні клімату та специфіку кліматичної зони, визначити доцільність ведення сільськогосподарського бізнесу у довготривалій перспективі (чи буде обрана для вирощуванні на цьому полі культура давати очікуваний врожай (прибуток) через 5 – 10 років, якщо ні – потрібно замінити або культуру або обрати інше місце).

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.