Стратегії адаптації у секторі охорони довкілля

Послуга включає здійснення прогнозів зміни клімату для обраних територій та розробку стратегій та планів адаптації до змін, що очікуються.

Прогнозне планування є необхідним для:

  • Збереження та скорочення можливих втрат ландшафтного та видового різноманіття у межах природоохоронних територій внаслідок кліматичних змін
  • Планування створення/доцільності та розширення природоохоронних територій; екомережі
  • Розробки  довготривалої  ефективної стратегії управління територією  (менеджмент-план)
  • Розробки бізнес-моделі, що дозволяє отримувати прибуток від легальної та екологічно дружньої підприємницької діяльності (див. послугу «Стале землекористування»)

Інститут розвитку територіальних громад є неприбутковою організацією, яка надає послуги з розвитку територій. Користувач послуг відшкодовує витрати Інституту на надання ним замовлених послуг згідно затвердженого бюджету.