Послуги

Наша організація спеціалізується на послугах, що в комплексі забезпечують адаптацію обраних територій до нових кліматичних умов і виводять їх на рівень самофінансування за рахунок проектів скорочення викидів СО2, використання альтернативних джерел енергії та сталих практик землекористування.

Ми пропонуємо пакети послуг або окремі послуги за обраними напрямами, які оформляються у вигляді проекту. Проект може бути як короткотерміновим, так і багаторічним; охоплювати одну або декілька областей України. Окремі наші послуги є дистанційними і їх також можна реалізовувати для інших країн світу. Прикладом таких дистанційних послуг є ГІС-моделювання або системи та методики моніторингу та обліку парникових газів.

Вуглецеві проекти є важливим інструментом у протидії глобальному потеплінню та змінам клімату. Ліси та луки, річки та торфовища, поля та населені пункти – будь-яка земна поверхня є джерелом викидів парникових газів. Це природний процес, який, однак, посилився внаслідок активного втручання людини у природне середовище. Зменшити вплив людської діяльності та відновити баланс у природі можливо за допомогою проектів зі скорочення викидів парникових газів.Політики та заходи з адаптації різняться в залежності від місцевих умов. ICDU розробляє стратегії та плани адаптації, що враховують запити місцевих громад, наявні економічні та природні ресурси та базуються на розроблених прогнозах кліматичних змін для обраної території. Адаптаційні заходи розробляються для лісового та сільського господарств, природоохоронних об’єктів.Методи дистанційного зондування поверхні (ДЗЗ) та геоінформаційні технології є потужними інструментами, які допомагають оперативно вирішувати складні задачі моніторингу та прогнозу розвитку різноманітних екологічних ситуацій природного та техногенного характеру. Ці методи зокрема використовуються для визначення рівня ґрунтових вод, оцінки інженерно-геологічної будови та природного (рослинного) та техногенного покриву обраної території.Стале управління землями означає управління без завдання шкоди екологічним процесам та збереження біорізноманіття, екологічної цілісності та стійкості екосистем до змін та наявного капіталу природних ресурсів. Перехід до сталих практик землекористування та грамотне відновлення деградованих земель можуть бути економічно вигідними та перевести природохоронні заходи на фінансове самозабезпечення.